Author

A pedagógusok és a gazdasági teljesítőképesség

Irodalom

BECKER, G.(1975): Human Capital.The University of Chicago Press, Chicago.

CHEVALIER, A. & P. DOLTON (2004): Teachers’ relative pay is a perennial issue: when it’s low, graduates are less likely to enter the profession Letöltés: http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/CP164.pdf

DOLTON, P. (1990): The economics of UK teacher supply: the graduate’s decision, Economic Journal, No.100

DOLTON, P., & O D. MARCENARO-GUTIERREZ. (2010). If you pay peanuts do you get monkeys? A cross country analysis of teacher pay and pupil performance. Mimeo. Royal Holloway College, University of London, London.

FAZEKAS K. (2011): Közgazdasági kutatások szerepe az oktatási rendszerek fejlődésében Magyar Tudomány No. 2011/9.

HALÁSZ G.(1996): A vezetés fejlesztése és az oktatás minősége In.: Szabó Imre (szerk.), Vezetésfejlesztés és vezetőképzés a közoktatásban, Okker, Budapest. pp. 10-17.

HANUSEK, E. A.& L. WOESSMANN(2010a): The High Cost of Low Educational Performance: The Long-run Economic Impact Of Improving PISA Outcomes. OECD, Paris. Letöltés: http://www.oecd.org/pisa/44417824.pdf

HANUSEK, E. A. & L. WOESSMANN (2010b): The Economics of International Differences in Educational Achievement . National Bureau of Economic Research Working Paper, April. Letöltés: http://www.nber.org/papers/w15949.pdf 

HARBISON, F. H. & Ch. A. MYERS (1964): Education, Manpower and Economic Growth: Strategies of Human Resources Development, McGrawe Hill, New York – Toronto – London.

LEE, J-H. & R. J. BARRO. (2001): Schooling quality in a cross-section of countries. Economica No. 68. pp. 272.

LIST, F.  (1940): A politikai gazdaságtan nemzeti rendszere. Budapest, Magyar Közgazdasági Társaság Kiadása

McKINSEY&COMPANY (2007):  Barber, M & .Maursched, M : Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében No. szeptember

BOURDIEU, P. (2010): Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke In.: Angelusz, R; Éber, M. Á. és   Gecser, O: Társadalmi rétegződés olvasókönyv. Letöltés: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/index.html (letöltés dátuma)

POLÓNYI I. (2002): Az oktatás gazdaságtana.Osiris, Budapest.

POLÓNYI I. (2011): Az oktatás és az oktatáspolitika közgazdasági ideológiái. Educatio No. 1

RIVKIN, S. G.; E. A. HANUSEK, & J. F. KAIN (2005): Teachers, schools, and academic achievement. Econometrica, March.

SÁGI M. ÉSVARGA J. (2012): Pedagógusok. In: Balazs É., Kocsis M. ésVágó I. (Szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Budapest, OFI, pp. 295-324

SCHULTZz Th., W. (1983): Beruházások az emberi tőkébe, KJK Budapest.

SMITH, A.(1992): A nemzetek gazdagsága, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Teachers Matter.(2005) Attracting, developing and retaining effective teachers. OECD Publications, Paris.

Teachers Matter. (2011) Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers, Pointers for Policy Development. OECD Publications,  Paris.

www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek

TÓTH L. (2011): Az emberi tőke elmélet és alkalmazásának néhány területe. Periodica Oeconomica, vol. 4. No. szeptember. pp.158–174.

VARGA J. (1998): Oktatás-gazdaságtan. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest.

VARGA J. (2007): Kiből lesz ma tanár?. A tanári pálya választásának empirikus elemzése. Közgazdasági Szemle vol. 54. No. 7.  pp. 609-629

WOLTER, S. C. & DENZLER, S. (2003): Wage Elasticity of the Teacher Supply in Switzerland. Letöltés: http://www.researchgate.net/profile/Stefan_Wolter/publication/4799549_Wage_elasticity_of_the_teacher_supply_in_Switzerland