A művelődési városközpontoktól a tanuló közösségekig

IRODALOM

Boekema F. et al. (2000) Knowledge, Innovation and Economic Growth. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Bronfenbrenner, U. (1979) The Ecology of Human Development. Harvard University Press, Cambridge (USA).

Cserti Csapó T. (2008) A civilek. In: Forray R. K. (ed. 2008), A cigány/roma fiatalok munkaerőpiaci esélyei és a munkanélkülieket segítő non-profit szervezetek szerepe az esélyek növelésében a Dél-Dunántúlon. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. pp. 123– 154.

Ferenczi Gy. (ed. 1997) A tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium és Szakközépiskola jubileumi évkönyve 19471997. Hajnóczy József Gimnázium és Humán Szakközépiskola, Tiszaföldvár.

Forray R. K. & Kozma T. (2011) Az iskola térben, időben. Új Mandátum, Budapest.

Forray R. K. & Kozma T. (2013) Közösségi tanulás és társadalmi átalakulás. Iskolakultúra vol. 22. No. 10. pp. 3–21.

Kozma T. et al. (2015) Tanuló régiók Magyarországon. CHERD, Debrecen.

Kozma T. & Forray R. K. (2014) Tanuló városok: alternativ válaszok a rendszerváltozásra. In: Juhász E. (ed. 2014) Tanuló közösségek, közösségi tanulás. (Régió és Oktatás X.) CHERD, Debrecen. pp. 20–50.

Kozma T. & Forray R. K. (2013) Menekülés az iskolától. Educatio®, vol. 22. No. 1. pp. 23–34.

Molnár E. (2014) Gazdasági útkeresés a tanulás jegyében. Educatio®,  vol. 23. No. 3. pp. 462–471.

Nemes G. & Varga Á. (2014) Gondolatok a vidékfejlesztésről. Educatio®, vol. 23. No. 3. pp. 384–393.

Nyhan, B. (2014) Learning regions for local innovation. HERJ Hungarian Educational Research Journal vol. 4. No. 3. DOI 10.14413/HERJ2014.03.01. http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/55d41eda69791 (2016. 02. 28)

Örsi J. (2002) Kulcsemberek. Túrkevei Kulturális Egyesület, Túrkeve.