Author

A magyar paradoxon – töprengések hosszú távú dilemmákról

IRODALOM

Colander, D. & Kupers, R. (2014) Complexity and the Art of Public Policy: Solving Society’s Problems from the Bottom-Up. Princeton University Press, Princeton, N.J.

Csaba László (2011) A magyar növekedés föltételrendszere. Magyar Szemle, vol. 20, No. 5-6, pp. 13–42.

Csaba László (2013) Kérdőjelek a közgazdaságtanban és oktatásában. Közgazdasági Szemle, vol. 61,No. 1, pp. 47–63.

Eichengreen, B., Park, D.H. & Shin, K.-H. (2014) Growth slowdowns redux. Japan and the World Economy,vol.32,No.1,pp. 65–84.

Halmai Péter (2015) Az európai növekedési potenciál eróziója és válsága. Közgazdasági Szemle, vol. 62, No. 4,pp. 379–414.

Kovács Olivér (2015) Stabilitás és dinamizmus. Alinea Kiadó, Budapest.

Körössényi András (ed) (2015) A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. Osiris Kiadó, Budapest,

Mellár Tamás (2014) Makro-egyensúlyi dilemmák. Köz-Gazdaság, vol. 9, No. 3, pp. 17–35.

Palotai Dániel & Virág Barnabás (2016) Versenyképeség és növekedés. MNB Könyvek, 2. kötet, Válasz Könyvkiadó, Budapest.

Rosta Miklós (2012) Innováció, adaptáció,imitáció: az új közszolgálati menedzsment. Aula Kiadó, Budapest.

Sárközy Tamás (2014) Kétharmados túlzáskormányzás. Park Kiadó, Budapest.

Sen, A.(2003) A fejlődés, mint szabadság. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Voszka Éva (2015) Államosítások. Magyar fordulat vagy új európai irány? Külgazdaság, vol. 59,No. 11-12, pp. 3–22.