A LeaRn index és a tanulói teljesítmény területi összefüggése

IRODALOM

Az Országos Kompetenciamérésekkel kapcsolatos másodelemzések. Kistérségi, gazdasági, foglalkoztatási jellemzők alapján végzett elemzés. (2011) Budapest, Expanzió Humán Tanácsadó.

Canadian Council on Learning (2009) The 2009 Composite Learning Index: Measuring Canada’s Progress in Lifelong Learning. Ottawa, pp. 1–16.

Faluvégi A. (2004) A társadalmi-gazdasági jellemzők területi alakulása és várható hatásai az átmeneti időszakban. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest. p. 50.

Fehérvári A. (2014) A felsőoktatási szakképzés első éve. Felsőoktatási Műhely. No. 1. pp. 65–77.

Garai, O. & Kiss L. (2014) A felsőoktatási jelentkezések tendenciáinak alakulása 2010 és 2014 között. Felsőoktatási Műhely. 1. szám. pp. 17–46.

Garami E. (2014) A kistérségi jellemzők és az oktatási eredményesség. Educatio, 2014/3 pp. 424–437.

Hegedűs R. (2015a) Pozitív diszkrimináció a magyar felsőoktatásban. Educatio, 2015/2. pp. 139-147.

Hegedűs R. (2015b) Gyógypedagógusok: honnan indulunk hová tartunk? Különleges Bánásmód, 2015/1, pp. 25–40.

Hoskins, B., Cartwright, F., & Schoof, U. (2010) Making Lifelong Learning Tangible! Bertelsmann Stiftung.

Kozma T. (2015) Tanuló régiók Magyarországon. CHERD-Hungary, Debrecen. p. 294.

Németh B. (2014) The Learning Region Initiative – a Challenging Concept for Higher Education to promote Regional Development. Hungarian Educational Research Journal. vol. 4. No. 3. 

Polónyi, I. (2014) Valóban esélykiegyenlítő hatású a felsőfokú szakképzés? In: Halm, Tamás (eds.) Tisztelet az érdemnek: Írások Roóz József rector emeritus 70. születésnapjára. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest. pp. 216–231.

Róbert P. (2004) Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi T., Tóth I.Gy. & Vukovich Gy. (eds.): Társadalmi Riport. TÁRKI, Budapest. pp. 193–205.

Schoff, U., Blinn, M., Schleiter, A. Ribbe, E. & Wiek, J. (2011): Deutscher Lernatlas Ergebnisbericht. Bertelsmann Stiftung.

Schumann R. (2009) Iskolaválasztás, továbbtanulási-végzettségi aspirációk. Új pedagógiai szemle, vol. 59.No. 10.  pp. 3–25.

Szemerszki M.(2014) A középiskolából a felsőoktatásba. Felsőoktatási Műhely. No. 1. pp. 47–63.