A jövő iskolája projekt

IRODALOM

Az oktatás távlati fejlesztési koncepciója (1971) Országos Tervhivatal munkaerő és életszínvonal bizottsága (sokszorosított kézirat), Budapest.

Cravero Róbert, Fekete György & Iván Pál (1975) A munkaerő-állomány szakképzettségi és iskolázottsági struktúrájának tervezett alakulása 1970–1985 között. Közgazdasági Szemle vol. 22, No. 3, pp. 175–190

Cravero Róbert & Iván Pál (eds) (1974) Számítások a népgazdasági ezredfordulóig terjedő munkaerő-struktúrájára. Következtetések az oktatás távlati fejlesztésére. Országos Tervhivatal, Budapest.

Forray R Katalin & Kozma Tamás (2011) Az iskola térben, időben. (Oktatás és Társadalom 10.) Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Gáspár László (1976) A nyolcosztályos általános iskolára épülő iskolarendszer távlatai. MTA–OM Köznevelési Bizottság (sokszorosított kézirat), Budapest, Szentlőrinc.

Inkei Péter (1974) A 9 + 3 iskolarendszer bevezetésének lehetőségei Magyarországon. Neveléstudományi Közlemények 1: 1. Másodközlés kiegészítésekkel:

Inkei Péter, Kozma Tamás, Nagy József & Ritoók Pálné (1979) Az ezredforduló iskolája Tankönyvkiadó, Budapest.

Koltay Gábor & Bródy Péter (1989) „Érdemei elismerése mellett.” Szabad Tér, Budapest.

Kovács Géza (1979) Az MTA-O.M. Köznevelési Bizottságának munkájáról a nyíregyházi tanácskozás tükrében. Egyetemi Szemle vol. 1, No.1, pp. 31–34

Kozma Tamás (2001) Oktatás és politika: rendszerváltó viták. Iskolakultúra vol. 11, No. 2, pp. 63–72.

Kozma Tamás (2004) Kié az egyetem? Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Kozma Tamás (2016) A pillanat: esszé az oktatáskutatásról. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Köznevelésünk távlati fejlesztésének fő irányai. MTA Pedagógiai Kutató Csoport (sokszorosított kézirat), Budapest.

Lóránt Károly (1989) Gazdasági fejlődésünk kritikus kérdései 19681988. MSZMP Társadalomtudományi Intézet, Budapest.

Mihály Ottó (1972) A nevelés célelmélete mint nevelésfilozófiai probléma. In.:Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1971. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mong Attila (2012) Kádár hitele. A magyar államadósság története 1956–1990. Libri Kiadó, Budapest.

Nagy József (1970) Az iskolafokozatok távlati tervezése. Tankönyvkiadó, Budapest.

Nagy József (1971) A tízosztályos iskolarendszerről. Valóság vol. 13, No. 9, pp. 7–23.

Nagy József (1972) A középfokú képzési rendszer fejlesztési tendenciái és távlati tervezése. Kossuth Kiadó, Budapest.

Nagy József (1973) Az IIEP és a közoktatás-tervezés nemzetközi helyzete. Magyar Pedagógia vol. 72, No. 1-2, pp. 150–163.

Phillips, D. & Ochs, K. (2003) Processes of policy borrowing in education. Comparative Education vol. 39, No. 4, pp. 451–461.

Polónyi István (2002) Az oktatás gazdaságtana. Osiris Kiadó, Budapest.

Postlethwaite, T.N. (1967) School Organization and Student Achievement. Almqvist, Wicksell, Stockholm.

Prohászka Lajos (2004) Az európai középkor, reneszánsz és a 16. század neveléstörténete (ed) Orosz Gábor, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Ritoók Pálné (1976) Kísérleti pályaorientációs ismeretek a fakultatív tantárgycsoportos oktatásban részt vevő gimnáziumok tanulói részére. Országos Pedagógiai Intézet (sokszorosított kézirat), Budapest.

Timár János (1976) A köznevelési rendszer távlati fejlesztésének néhány kérdése. Valóság 18, 1, pp. 24–31

Timár János (2005) Életregény. Noran Kiadó, Budapest.

Tjaden, K.H. (1977) Szociális rendszer és szociális változás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Tóth L (1974) A köznevelés fejlesztésének 1990-ig szóló koncepció tervezete. Oktatási Minisztérium (sokszorosított kézirat), Budapest.