A honvédelmi nevelés pedagógiai oldala

IRODALOM

BERKECZ, G. (2013): A honvéd szakközépiskolai rendszer újjászületése és a képzés kialakítása a debreceni Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban. Szak- és felnőttképzés. vol.2013. No.II./9-10, pp. 9−20.

BÁBOSIK, I. (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest.

ERIKSON, E. H. (1968): Identity: Youth and crisis. New York: W. W. Norton.

FINÁNCZY, E. (1937): Elméleti pedagógia. Egyetemi Kiadó. Budapest.

HAJDICSNÉ VARGA, K. (2012): Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolákban 1. rész. Célok, követelmények, dokumentumok, taneszközök. Képzés és Gyakorlat. v20ol.12. No.10/1-2, pp.30−39.

HALL, G. S. (1904): Adolescence: Its psychology and its realtions to pschology, anthropology, sociology, sex, crime, religion, and education. New York: Appleton-Century-Crofts.

IMRE, S. (1928): Neveléstan. Studium Kiadó. Budapest.

KAISER, A. & KAISER, R. (1991): Studienbuch Pädagogik. Frankfurt am Main: 6. Auflage.

MARTINKÓ, J. (1996): Katonai középiskolák az ezeréves magyar iskola történetében. Magyar Honvédség Humán Szolgáltató Központ. Budapest.

MARTINKÓ, J. (1998): Cőgerek és katkósok. Petit Real Könyvkiadó. Budapest.

RÁSKAY, P. (1994): Középiskolai Honvéd nevelő- és képzőintézetek 1918-1945. Magyar Hagyományörző Egyesület. Budapest.

VARGA, A. (2010): Egy középiskolai korosztály vélekedése a honvédségről és személyi állományáról. Hadtudományi Szemle, vol.3/4, pp.50−57.

VARGA, A. (2012): Kérdések és válaszok a Katonasuli-programról. Honvédségi Szemle, vol.140/6, pp.50−53.

WESZELY, Ö. (1932): Pedagógia. Második, teljesen átdolgozott kiadás. Révai Kiadó. Budapest.

 

Hivatkozott honlapok:

http://hhk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/katonai-at-es-tovabbkepzo-kozpont/hazafias-es-honvedelmi-neveles (2014-12-11)

http://www.honvedelem.hu/cikk/katonai_alapismeretek_2_kiadas (2014-12-11)

http://www.szamalkcsoport.hu/projects/TAMOP_SZAMALK.htm (2014-12-11)

http://hhk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/katonai-at-es-tovabbkepzo-kozpont/hazafias-es-honvedelmi-neveles (2014-12-11)

http://www.honvedelem.hu/cikk/25008 (2014-12-11)

http://www.katonasuli.hu/cikk/610 (2014-12-11)

 

Hivatkozott jogszabályok

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

2011. évi CXIII. Törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról

2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról