A hazai emberi erőforrások ma és holnap

IRODALOM

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (2011) „A családpolitika szerepe a demográfiai változás folyamatában: a tagállamok legjobb gyakorlatainak megosztása.” Brüsszel, 2011. május 4.

Cost of Roma Exclusion The World Bank (2010)           
Education at a Glance 2014 OECD Indicators OECD Paris 2014

Egy civil együttműködés javaslatai (2012) Javaslatok a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához 2012. március 6.

Gál Cs. Sándor (2008) A Numerus clausus törvény (1920: XXV.tc.) vol. 12. No. 01.

Guigou, E. & Jean-Pierre C. (1999) A pozitív diszkrimináció változatai Kisebbségkutatás No. 4.

Harbison, F. (1968) Emberi erőforrások és fejlődés, In: Az oktatás tervezése. Tanulmányok. UNESCO, Tankönyvkiadó, Budapest.

Health and the Roma Community, analysis of the situation in Europe. Bulgaria, Czech Republic, Greece, Portugal, Romania, Slovakia, Spain. Madrid 2009.

Human Development Report 2015 UNDP New York.

Husz Ildikó (2002) Az emberi fejlődés indexe In: lengyel györgy (ed) Indikátorok és elemzések. Műhelytanulmányok a társadalmi jelzőszámok témaköréből, BKÁE, Budapest.

Kamarás Ferenc (2000) Termékenység, népesség-reprodukció. TÁRKI, Budapest. 

Kertesi Gábor (2005) Roma foglalkoztatás az ezredfordulón. A rendszerváltás maradandó sokkja  Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, Budapest. pp. 20.

KSH (2008) A humán fejlettségi mutató. Statisztikai tükör,vol. 2. No. 85.

McRae, H. (1996) A világ kétezerhúszban. AduPrint Kiadó és Nyomda Kft., Budapest.

Nagy Péter Tibor (2003) A felsőoktatásba vezető út – és a társadalmi hátrányok kompenzációja. Educatio, No. 2.

Polónyi István (2016) Emberi erőforrásaink a 21. században. Gondolat Kiadó, Budapest.

Schultz, Th., W.(1993) The Economic Importance of Human Capital in Modernization. Education Economics, vol. 1. No. 1.

The Human Capital Report 2015       
The Legatum Prosperity Index 2015