Author

A gyógyító és betegítő iskola

A gyerek és a felnőtt ember testének természeti mivolta vitathatatlan, azonban az, hogy az emberek mit tekintenek betegségnek, az már társadalmi termék, miképpen az is, hogy mit kell tenni a megóvása érdekében. Két külön dologról van tehát szó. Az alábbiakban a gyermek egészségről, az iskolának szánt szerepekről és az iskola szereplőiről esik szó, vázlatosan. A gyógyító-betegítő iskoláról született két-háromszáz éves eszmék és intézmények eszmetörténeti, és társadalomirányítás történeti hátterének felvázolásával értelmezési keretet kínálunk a ma problémáinak megértéséhez, olyképpen, hogy a (megítélésünk szerinti) főbb állomásoknál állunk meg.