Author
Author

A formális és nem formális felnőttkori tanulás térségi vetületei

IRODALOM

Bajusz K. (2008) Felnőttek az iskolapadban? Az iskolarendszerű felnőttoktatás helyzete és problémái. In: Bábosik I. (ed.): Az iskola korszerű funkciói. Okker, Budapest. pp. 60–75.

Csoma Gy. (2002) Felnőttoktatási sajátosságok. In: Mayer J. & Singer P. (eds.): Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban 1. – Problémák, kérdések – megoldások, válaszok. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. pp. 72-104.

Engler Á. (2014) Hallgatói metszetek. A felsőoktatás felnőtt tanulói. Debreceni Egyetem Felsőoktatási K&F Központ, Debrecen.

Derényi A. & Tót É. (2011): Validáció. A hozott tudás elismerése a felsőoktatásban. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Farkas É., Farkas E., Hangya D. & Leszkó H. (2011) A dél-alföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeinek működési jellemzői. SZTE Juhász Gyula Pedagógiai Kar Felnőttképzési Intézet, Szeged.

Fazekas K., Köllő J.  & Varga J. (eds. 2008) Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. Ecostat, Budapest.

Fehérvári A., Imre A. & Tomasz G. (2011) Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás. In: Balázs É., Kocsis M. & Vágó I. (szerk.) Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. pp. 133–197.

Halász G. (2010) Oktatáspolitika az első évtizedben. In: Balázs É., Kocsis M. & Vágó I. (eds.) Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. pp. 17–35.

Felkai L. (2002): A felnőttoktatás története Magyarországon. In: Mayer J. & Singer P. (eds.): Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban. 1. Problémák, kérdések – megoldások, válaszok. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. pp. 7–18.

Györgyi Z. (2015) Szakképzés I. – Országos szint. In: Kozma T. et al.: Tanuló régiók Magyarországon. Az elmélettől a valóságig. Debreceni Egyetem Felsőoktatási K&F Központ, Debrecen. pp. 116–127.

Koltai D. (2005) Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest.

Ladányi J. (1994) Rétegződés és szelekció a felsőoktatásban. Educatio, Budapest.

Maróti A. (2002) Hatékonyabbá tehető-e a levelezős oktatás? In: A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest.

Mártonfi Gy. (2011) A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatása. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Mayer J. (2003) A tanulási környezet átalakulása az iskolarendszerű felnőttoktatásban. In: Mayer J. & Singer P. (2003) Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban 5. – Tanári kulcskompetenciák. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Mayer J. (2006) A munkaerőpiac elvárásai és az iskolarendszerű felnőttoktatás. Educatio, vol. 15. No. 2. pp. 288–304.

Márkus E. (2014) Az általános képzést végző intézmények regionális megközelítésben. Képzés és gyakorlat vol. 22.  No. 3–4. pp. 2–25.

Schoof, U., Blinn, M., Schleiter, A.,  Ribbe, E. & Wiek, J. (2011) Deutscher Lernatlas. Ergebnisbericht. Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.

Tőzsér Z. (2013) Részidős hallgatók a felsőoktatásban. PedActa. 3. kötet, No. 2. pp. 27–38.