Author

A földrajzi tér és egyéb tényezők szerepe az egyetemek működésében – az ELTE hallgatóinak mentális térképei tükrében

IRODALOM

Bell, S. (2009) Mental Maps. In: R. Kitchin & N. Thrift (eds) International Encyclopedia of Human Geography, 1nd edition, vol. 7. Elsevier. pp. 70–75.

Berács József, Derényi András, Kováts Gergely, Polónyi István & Temesi József (2015) Magyar Felsőoktatás 2014 – Stratégiai Helyzetértékelés. BCE NFKK, Budapest.

Cséfalvay Zoltán (1990) Térképek a fejünkben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gieseking, J. (2013) Where We Go From Here: The Mental Sketch Mapping Method and Its Analytic Components. Qualitative Inquiry, vol. 19, No. 9, pp. 712–724.

Gyöngyössy Orsolya (2014) ’Cognitive mapping’ – szakrális térben? In: Gyöngyössy Orsolya & Limbacher Gábor (eds) Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében 9: Tanulmánykötet a 90 esztendős Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. pp. 620–635.

Hrubos Ildikó (2005) Budapest – egyetemi város. Educatio, vol. 14, No. 1, pp. 45–59.

Kiss János & Bajmócy Péter (1996) Egyetemi hallgatók mentális térképei. Tér és Társadalom, vol. 10, No. 2-3, pp. 55–68.

Kiss János Péter, Tagai Gergely, & Telbisz Erzsébet (2008) A szürkeállomány területi különbségei katedrán innen és túl. Területi statisztika, vol. 48, No. 3, pp. 315–333.

Kozma Tamás (1990) A felsőoktatás fejlesztése: Regionális megközelítés. Kutatás közben sorozat, 133, Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Letenyei László (2001) Településtervezés és mentális térképezés. Falu Város Régió, 1, pp. 11–15.

M. Császár Zsuzsa & Németh Júlia (2006) Egyetem és régió – A Pécsi Tudományegyetem szerepe a Dél-Dunántúli régió felsőoktatásában. Földrajzi Értesítő, 55. No. 1-2, pp. 141–158.

Meusburger, P. (2014) Az egyetemvárosok tudásmiliője. In: Dúll Andrea & Izsák Éva (eds) Tér-rétegek: tanulmányok a 21. század térfordulatairól. L’Harmattan Kiadó, Budapest. pp. 39–52.

Meusburger, P (2015) Education, Geography of. In: J. D. Wright (ed) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, vol. 7. Oxford: Elsevier. pp. 165–171.

Rechnitzer János (2009) A felsőoktatás térszerkezetének változása és kapcsolata a regionális szerkezettel. Educatio, No. 1, pp. 50–63.

Rédei Mária, Kincses Áron & Jakobi Ákos (2011) The World seen by Hungarian students: a mental map analysis, Hungarian Geographical Bulletin, vol. 60, No. 2, pp. 135–159.

Smith, E.R. & Mackie, D.M. (2004) Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

Veroszta Zsuzsanna (2012) A regionalitás szerepe – a Közép-Magyarország régió példája. In: Hrubos Ildikó (ed) Elefántcsonttoronyból világítótorony. p. 338.