A doktoranduszok életpályáján adódó problématerületek vizsgálata

Magyarországon a PhD-hallgatók életútját több kutatás is vizsgálta már. A korábbi kutatásokhoz képest a jelen tanulmányban a doktoranduszok problémáinak szakaszokra határolása valósul meg. Az eredményes fokozatszerzéshez vezető út több (feladathoz köthető) szakaszra bontható. Elgondolásunk szerint a fokozatszerzéshez vezető út szakaszainak elemei összevethetők az innovációs lánc elemeivel. Nemes Nagy József „innovációs lánc” elmélete szerint innováció nincs invenció, ötlet nélkül, de nem válik valóságos innovációvá az elterjedés, az értő alkalmazás és adaptáció nélkül. Így a PhD-publikációk sem születhetnek tudományos ötletek nélkül, és nem válik valós tudományos eredménnyé a PhD-hallgató kutatása, ha a dolgozatban foglaltakat nem alkalmazza később és nem alkalmazza a társadalom, illetőleg a kutatótársadalom sem.