Author

A demaszkulinizáció folyamata

Adalékok az európai dzsender rend hosszú távú átalakulásának vizsgálatához

IRODALOM

Aries, P. (1987) Gyermek, család, halál. Gondolat, Budapest.

Badinter, E. (1999) A szerető anya. Artemisz, Budapest.

Dally, A. (1982) Inventing Motherhood. Burnett, London.

Duby, G. (1987) A lovag, a nő és a pap. Gondolat, Budapest.

Duby, G. (2000) A nő a középkorban. Corvina, Budapest.

Elias, N. (1987) A civilizáció folyamata. Gondolat, Budapest.

Eurostat – European Social Statistics: Demography (2002) Theme 3: Population and Social Conditions. European Commission, Brussels.

Giddens, A. (1992) The Transformations of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Polity, Cambridge.

Hadas Miklós (2014) Erőszakkontroll és intimitás. Kritikai adalékok Norbert Elias civilizációelméletéhez. Erdélyi Társadalom,  No. 2, pp. 97–123.

Hadas Miklós (2015) Bourdieu esete az áramló folyóval és a parti sziklákkal. Kritikai adalékok a Férfiuralomhoz – 17 év után. BUKSZ,  nyár, pp. 55–65.

Hadas Miklós (2016) A vulkán megszelídítése. Adalékok a nyugati férfibeállítódások hosszú távú átalakulásának vizsgálatához. Erdélyi Társadalom, No. 1 pp. 217-237

Nők és férfiak Magyarországon, 2004 (2005) Bukody Erzsébet, Mészárosné Halász Judit, Polónyi Katalin & Tallér András (eds) Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Egészségügyi Minisztérium; KSH, Budapest.

Nők és férfiak Magyarországon, 2006 (2007) Gazsi J., Illésné Lukács Mária & Polónyi Katalin (eds) Szociális és Munkaügyi Minisztérium, KSH, Budapest.

Nők és férfiak Magyarországon, 20092010 (2011) Illésné Lukács Mária (ed) KSH, Budapest.

Nők és férfiak Magyarországon, 2014 (2015) Grébics Á (ed) KSH, Budapest.

Oecd (2014), Education at a Glance 2014: Oecd Indicators, Oecd Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en

Ryan, M. (1981) The Cradle of the Middle Class. Cambridge University Press, Cambridge.

Shorter, E. (1976) The Making of the Modern Family. Basic Books, New York.