Hu

Folyóiratainkról

Az Oktatási Hivatal a lehető legalaposabb szakmai munkával szerkeszti folyóiratait, azért, hogy azok minél szélesebb körben tájékoztathassák az oktatás világa iránt érdeklődőket. 

A pedagógustársadalomhoz magazinosabb formában szól az Új Köznevelés havilap, mely az új kezdeményezésekről szóló információkat, módszertani példákat, pedagógus példaképeket és jó gyakorlatokat kívánja megosztani a pedagógusokkal. Mindezek érdekében élvezhető szakmai írásoknak kíván helyt adni a publicisztikai műfajok sokféleségével, hiteles személyiségek, véleményformálók megszólaltatásával, példaadó iskolai kezdeményezések megismertetésével.

Könyv és Nevelés az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum folyóirata, a könyvtárügy és a nevelésügy közös területének tudományos és szakmai fóruma. A folyóirat tematikája: az olvasáspedagógia és az olvasáskultúra fejlesztése, a gyermek- és ifjúsági irodalom, az információs műveltség és a digitális kompetencia, valamint a tankönyvek és taneszközök világa.

Már nem a Kiadó gondozásában megjelenő folyóirat:

Az Educatio interdiszciplináris szemle azoknak, akik az oktatás társadalmi összefüggéseit keresik és kívánják megérteni. Évente négy tematikus számmal jelenik meg, melyekben lektorált tanulmányok, kutatási jelentések, recenziók, interjúk olvashatók. A lap régebbi lapszámainak megrendelése korlátozott példányszámban még lehetséges, azonban új előfizetést nem áll módunkban fogadni! A folyóirat mostani kiadója ide kattintva érhető el.

Az Új Pedagógiai Szemle kiadója az Eszterházy Károly Egyetem, szakmai közreműködő a Magyar Pedagógiai Társaság. Peer-reviewed Tanulmányok rovattal, kutatói és tanári beszámolókkal, határainkon túli neveléstudományi kitekintéssel, színházi és könyvkritikákkal, konferenciabeszámolókkal, vitákkal kíván fórumot biztosítani pedagógusok és oktatáskutatók számára. A folyóirat mostani lapszámai ide kattintva olvashatóak.

Már nem megjelenő folyóirat:

A Mikkamakka az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet lapjaként indult 2015-ben. Az évi tíz lapszámmal megjelenő folyóiratot a visszajelzések alapján nagy örömmel fogadta a pedagógus- és a gyerekközönség egyaránt. Az irodalmi, kulturális és ismeretterjesztő lap tematikus számaiban a gyerekirodalmár főszerkesztő és csapata a szakma magas rangú képviselőivel (szerkesztők, irodalomkritikusok, írók és illusztrátorok) azon fáradozott, hogy időről időre magas színvonalú gyerekirodalmi részletekkel, érdekes ismeretterjesztő cikkekkel és minőségi kortárs illusztrációkkal szolgáljanak munícióval a pedagógusoknak és a gyerekeknek egy-egy téma feldolgozásához.
Az elsősorban immár alsós tanítók és nevelők támogatását célzó lap a továbbiakban online elérhető segédanyagokkal, mintatantervekkel, projekthét-ötletekkel segíti a készségfejlesztő, olvasásfejlesztő, és a vizuálisan kreatív megoldásokat kereső pedagógusok munkáját, miközben továbbra is naprakész kulturális ajánlókkal, könyvajánlókkal, programjavaslatokkal áll a pedagógusok, a szülők és az érdeklődő nagyközönség rendelkezésére.

Tovább