Hu

Folyóiratainkról

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE OFI) a lehető legalaposabb szakmai munkával szerkeszti folyóiratait, azért, hogy azok minél szélesebb körben tájékoztathassák az oktatás világa iránt érdeklődőket. 

A pedagógustársadalomhoz magazinosabb formában szól az Új Köznevelés havilap, mely az új kezdeményezésekről szóló információkat, módszertani példákat, pedagógus példaképeket és jó gyakorlatokat kívánja megosztani a pedagógusokkal. Mindezek érdekében élvezhető szakmai írásoknak kíván helyt adni a publicisztikai műfajok sokféleségével, hiteles személyiségek, véleményformálók megszólaltatásával, példaadó iskolai kezdeményezések megismertetésével.

Az Új Pedagógiai Szemle elméleti és gyakorlati, tudományos és személyes pedagógiai folyóirat. Aktuális vitákkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, peer-reviewed Tanulmányok rovattal, mindennapi iskolai történetekkel, elemzésekkel, pedagógiához kapcsolódó könyvek szemléjével, illetve nemzetközi kitekintéssel igyekszik megszólítani a tanárokat, kutatókat, és minden iskolaügyben érintett olvasót.

Könyv és Nevelés az EKE Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum folyóirata, a könyvtárügy és a nevelésügy közös területének tudományos és szakmai fóruma. A folyóirat tematikája: az olvasáspedagógia és az olvasáskultúra fejlesztése, a gyermek- és ifjúsági irodalom, az információs műveltség és a digitális kompetencia, valamint a tankönyvek és taneszközök világa.

Mikkamakka az EKE OFI legújabb, alsó tagozatosoknak szóló irodalmi, kulturális és ismeretterjesztő magazinja. A színes, szépen illusztrált folyóirat kortárs és klasszikus gyerekirodalmi művekkel, ismeretterjesztő cikkekkel, kulturális ajánlókkal szeretné felkelteni a gyerekek érdeklődését és kibővíteni tudásukat. A lap évi tíz számmal és külön a pedagógusoknak szóló online tartalommal jelentkezik.

 

 

Már nem a Kiadó gondozásában megjelenő folyóirat:
Az Educatio interdiszciplináris szemle azoknak, akik az oktatás társadalmi összefüggéseit keresik és kívánják megérteni. Évente négy tematikus számmal jelenik meg, melyekben lektorált tanulmányok, kutatási jelentések, recenziók, interjúk olvashatók.

 

Tovább